Departemen Keagamaan dan Kerohanian

Ketua Departemen Keagamaan dan Kerohanian

Pantja Dharma S.A.P

Biografi

Wakil Departemen Keagamaan dan Kerohanian

Didik Arya Wisnu

Biografi

Departemen Keagamaan dan Kerohanian sebagai wadah aktivis mahasiswa untuk mengembangkan bidang keagamaan, sehingga sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha, mahasiswa juga dapat mendalami atau aktif dalam semua bidang keagamaan serta dapat menjalin kedekatan dengan semua masyarakat kampus melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Departemen Keagamaan dan Kerohanian juga dapat bekerjasama dengan Departemen Pemberdayaan Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.

Program Kerja Departemen Kerohanian
– Safari dhamma
– Lomba dhamma pada tingkat semester dan boyolali
– Seminar abhidhamma kerjasama dengam Departemen Pemberdayaan Mahasiswa

JOB DESCRIPTION

  • Menggerakkan Mahasiswa/i untuk aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang dibuat oleh Departemen Keagamaan dan Kerohanian.
  • Bertanggungjawab atas teknis acara kegiatan keagamaan.
  • Mengatur, Mengevaluasi, Membantu, Memonitoring serta Mengkoordinir.
  • Bertanggungjawab dan berkoordinasi terhadap ketua BEM.

Wakil Departemen Keagamaan dan Kerohanian

  • Melakukan pengkondisian terhadap kegiatan keagamaan yang diadakan.
  • Menggantikan ketua Departemen Keagamaan dan Kerohanian apabila ketua berhalangan.
  • Memberikan saran, evaluasi terhadap ketua dalam mengambil sebuah keputusan.
  • Menjadi patner atau rekan kerja ketua.
  • Menjadi koordinator lapangan berkaitan dengan divisi atau Departemen. Bertanggungjawab terhadap ketua BEM.