Bendahara BEM

Bendahara BEM STIAB Smaratungga

Kartika Vidia Sari

16081812

Biografi

Wakil Bendahara BEM STIAB Smaratungga

Mega Asih Utari

Biografi

Bendahara BEM STIAB Smaratungga

 • Bertanggungjawab mengelola keuangan.
 • Mengalokasikan dana untuk kegiatan BEM.
 • Mengarsipkan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran.
 • Merencanakan pemasukan dan perencanaan.
 • Bertanggungjawab dan berkoordinasi terhadap ketua dan sekretaris.
 • Bertanggungjawab terhadap ketua BEM.

Wakil Bendahara BEM STIAB Smaratungga

 • Bertanggungjawab mengelola keuangan BEM.
 • Membantu bendahara 1 untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan BEM.
 • Ikut merencanakan pemasukan dan perencanaan keuangan BEM.
 • Bertanggungjawab dan berkoordinasi terhadap ketua dan sekretaris.
 • Bertanggungjawab terhadap ketua BEM.