Ketua BEM

Ketua BEM STIAB Smaratungga

Reza Arya Pradana

1608181234

Biografi

Wakil Ketua BEM STIAB Smaratungga

Pika Kumawanto

123456789

Biografi

Ketua BEM STIAB Smaratungga

 • Bertanggungjawab terhadap semua kebijakan dan mengkoordinasi Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan semua Departemen.
 • Mewakii dalam kegiatan internal maupun eksternal kampus.
 • Membuat kebijakan kepengurusan BEM.
 • Menggerakkan, Mengatur, Mengevaluasi, Membantu, Memonitoring, serta Mengkoordinir.
 • Memimpin rapat pengurus dan rapat koordinasi antar departemen.

Wakil Ketua BEM STIAB Smaratungga

 • Melakukan pengondisian terhadap agenda internal dan eksternal BEM.
 • Menggantikan ketua apabila ketua berhalangan.
 • Memberikan saran dan evaluasi terhadap ketua dalam mengambil sebuah keputusan.
 • Menjadi patner atau rekan kerja ketua.
 • Menjadi koordinator lapangan berkaitan dengan divisi atau departemen.
 • Bertanggungjawab terhadap ketua BEM.